fruits

Kada smo napravili slajdove i od njih napravili smislenu i grafički lepu celinu, vreme je da se prezentacija i sačuva.

Ako smo krenuli od početka, biramo iz padajućeg menija File opciju Save ili Save as (ako smo prepravljali staru prezentaciju a želimo da napravimo novu prezentaciju.

Dijalog boks za čuvanje je sličan kao i kod ostalih programa u LibreOffice paketu

impress slika16

 

biramo mesto gde ćemo sačuvati prezentaciju, određujemo naziv i biramo format prezentacije.

Osnovni format impress prezentacije je ODF presentation – nastavak .odp ali nam program daje mogućnost da prezentaciju snimimo i u nekom od Powerpoint oblika – tačnije data nam je mogućnost da izaberemo veziju Powerpointa.

Savet je da se prezentacija čuva u matičnom odp formatu (kako bi smo je kasnije lakše ispravili ili je iskoristili za pravljenje druge prezentacije) ali ako se nosi na drugi računar, trebalo bi izabrati i neki od Powerpoint formata.

Takodje, na gornjoj paleti alatki, imamo dugme PDF tako da možemo da sačuvamo i u PDF obliku tako da smo sigurni da će se prezentacija otvoriti na svakom računaru (mada PDF čuva svaki slajd prezentacije kao stranicu dokumenta).

Naravno, priča se ovde ne završava. Osim Save i Save as komande, možete iz padajućeg menija File da izaberete i komadnu Export

slika 17 export

 

Ovde možemo izabrati i neke druge formate – ukazao bih Vam samo na dva a to je SWF i HTML. Prvi služi za čuvanje prezentacije kao animacije (flash animacija) a drugi da čuvamo kao web prezentaciju. Na žalost, u ovom kursu vam nisam dao par smernica za pravljenje web prezentacija ali ću to svakako uraditi u sledećem kursu

Možemo izabrati i .jpg, .gif i .png formata kada slajdove želimo da sačuvamo kao slike.