fruits

Kreiranje novog slajda je brzo i lako. Možemo dodavati jedan po jedan slajd tako što ćemo na površinu panela Slajd kliknuti levim tasterom i dobićemo opciju New slide a drugi način je da iz padajuće palete alatki izaberemo prvu opciju Slide i novi slajd će se pojaviti. Treći način je da na radnoj površini slajda, desnim klikom izaberemo komandu New Slide

Međutim, sledeći slajd možemo napraviti tako što ćemo kopirati prethodni. Sve što je potrebno da uradim je da na površini panela Slide, desnim tasterom kliknem na slide koji želim da kopiram i pojaviće se skup komandi za rad sa slajdovima

impress slika 6

 

Preko ovog menija možemo da izaberemo da slajd isečemo (Cut) i da ga postavimo na drugom mestu (korisno ukoliko imate prezentaciju od više desetina slajdova), možemo slajd i kopirati pa ga umetnuti na drugo mesto s tim što će orginal ostati tamo gde je i bio.

Sledeća opcija je novi slajd a potom i opcija Duplacate Slide – preko ove komande kopiraćemo slajd a potom, ukoliko želimo, isti slajd prepraviti ( u smislu dodavanja slika ili izmene tekst) i napraviti novi slajd. Slajd takođe možemo i izbrisati ako nam ne treba (Delete slide) ali isto tako i preimenovati (Rename slide)

Slajdu možemo promeniti dizajn i šemu slajda.

Poslednje dve opcije su Slide Trasition – način tranzicije slajde – tj. kada se pokrene prezentacija preko Slide Show komande - kako će slajdovi prelaziti na sledeći u nizu.

Zadnja opcija je da se ceo slajd sakrije.

Ono što svakako moram da ukažem kada je u pitanju novi slajd je da sam raspored može biti drugčiji od slajda do slajda. Svi mogu biti istog rasporeda ali možete raspored malo i da promeniti.

Kada desnim tasterom kliknemo na površinu slajda dobićemo više zanimljivih i korisnih komandi.

impress slika 7

 

Set background Image for Slide – izaberemo sliku koju želimo da bude pozadina slajda. Bićete upitani da li želite da ta slika bude za sve ili samo za selektovani slajd. Odlučite se prema sopstvenoj potrebi šta ćete izabrati.

Page setup – dobijamo dve kartice Page i Page background

impress slika 8

 

Preko kartice Page – određujemo parametre same stranice – imajte na umu da ćete možda prezentaciju i štampati tako da ne preterujete sa dimenzijama – takođe tu su i margine i položaj stranice

impress slika 9

 

Ukoliko se niste odlučili da stavite neku vašu sliku kao pozadine, ovde možete izabrati boju pozadine ali isto tako kada kliknete na padajući meni Fill, osim boje možete izabrati i preliv, senčenje ili bitmapu. Što god izaberete, vodite računa da postoji kontrast između pozadine, teksta i slika (ako su Vam slova crna – nećete izabrati tamnu ili crnu pozadinu jer se ništa neće videti).

Radnoj površini naše prezentacije možemo dodati lenjire (za fino pozicioniranje elemenata), možemo da prikažemo mrežu i iz opcija da izaberemo običnu mrežu ili lepljivu mrežu – elementi će se lepiti za ivice mreže.