fruits

Kada smo nacrtali različite objekte i oblike, imate mogućnost da se malo situacija na slajdu i sredi tako što ćemo napraviti određen red.

 

impress slika 12

Ovde će nam pomoći drugi red paleta alatki. Da bi ste primenili neku od komandi čije su ove ikonice prečica, morate objekat da selektujete ( to ćete uraditi sa belom stralicom u donjem redu palate alatki za crtanje).

Zavisno od toga koji smo objekat selektovali, imamo na raspolaganju određene alatke

Prvih nekoliko alatki se odnosi na linije kao i na linije objekata koje smo nacrtali. Polje popune funkcioniše samo na zatvorene objekte. Tu je naravno i alatka senke koja objektu dodaje senku.

Sledeća je alatka za pozicioniranje – služi za fino pozicioniranje objekta na slajdu

impress slika 13

 

Pritiskom na ovu komandu dobijate dijalog sa tri kartice. Preko prve kartice određujete poziciju i veličinu. Ovde možete i da zaštite objekat po pitanju pozicije i veličine (tako što štiklirate neke od ove dve opcije). Preko druge kartice možete rotirati objekat a treća karticom isto za uglove i iskošenje.

Sledeća alatka je rotacija. Ovde ćete ručno da okrenute objekat prema svojim vizuelnim mogućnostima i željama (za fino okretanje ćete koristi drugu karticu dijalog boksa alatke za pozicioniranje.

Kada selektujete više od jednog objekta (dva i više) možete preko padajućeg menija alatki da izaberete poravnanje između objekata.

impress slika 14

 

kao što se iz priložene slike vidi, moguće je poravnanje po vertikali i horizontali

Sledeća alatka je međusobni položaj objekata tačnije red prikazivanje između njih.

impress slika 15

 

O čemu se ovde radi ? neki objekti su kreirani kasnije i na višem su sloju od starijih tj. prekrivaju ih kada dodju nad drugim objektom. Preko ovog padajućeg menija izaberemo koji će objekat biti gore a koji ispod ako nismo zadovoljni ponuđenim.

Sledeća je ikonica zoom (imamo i klizač u donjem desnom uglu za ovu namenu)

Mreža je alatka koja nam može pomoći kod finog pozicioniranja objekata na slajdu a tu je i alatka pomoći prilikom pomeranja – malo čudna ali radi posao kako joj i ime kaže.