fruits

Upiti služe da se odredjeni podaci predstave po prethodno zadatom kriterijumu. Ovo predstavaljanje se kasnije može iskoristiti za neke druge stvari kao što su izveštaji. Oni izvlače podatke iz jedne ili više tabela i predstavljaju ih. Njih čuvamo pod odredjenim imenom npr. „direktori preduzeća“ ukoliko imamo tabelu sa podacima o licima sa kojima dolazimo u kontakt ili upit „sekretarice“ i dobijamo spisak svih sekretarica u tabeli.

Ako je tabela sa podacima vrlo mala, upiti nemaju nekog naročitog smisla, ali ukoliko je tabela veoma velika, upiti i te kako dobijaju na značaju.

Ono što je važno napomenuti, je da se upit može napraviti i on će prikazati podatke iz tabele/tabela po prethodno zadatom kriterijumu. Promenom podataka u tabeli / tabelama, menjaju se i podaci u upitu.

Primer:

Tabela sa podacima o članovima nekog kluba. Jedno od polja u tabeli je i važnost članarine tj. datum kada članarina istič. Formiramo više upita i to upit koji prikazuje aktivne članove, drugi upit prikazuje članove kojima je istekla članarina, treći upit je da se prikažu članovi kojima će u narednih sedam dana isteći članarina te ćemo na osnovu tog upita da te članove obavestimo itd. Promenom podataka u tabeli, upit se takodje prilagodjava

Kako se pravi upit?

Program nam daje tri načina ali ćemo ipak koristiti samo prva dva tj. predstaviću vam samo jedan i to Use wizard to crate queries.

Ovaj čarobnjak će nam pomoći da na najbezbolnij način napravimo upit.

Sam čarobnjak se u principu sastoji od četiri koraka i to :

Prvi korak je da izaberemo tabelu, odaberemo polja i prebacimo ih u deo sa poljima u upitu:

 

query 1

 

sledeći korak je izaberemo način sortiranja polja u našem upitu i tu moramo da izaberemo polje u upiti i odredimo način sortiranja tj. Ascending (rastući) i Descending (opadajući).

 

query 2

 

Nakon toga dolazi glavan deo i to da se odredi uslov pretrage u upitu.

 

query 3

 

U primeru, izabrao sam polje „funkcija“, uslov da je jednako (is equal to) i reč „direktor“.

Upit će u ovom slučaju da prikazuje samo unose koje u polju funkcija sadrže reč „direktor“. Kako se podaci budu menjali u izabranoj tabeli, tako će se i rezulatati upita menjati.

I zadnji korak je da se odrediti ime upita. U mom slučaju je to „Direktori“.

 

query 4

 

Svaki put kad budem kliknuo na upit „direktori“, dobiću spisak svih osoba koje su direktori.

Sledeći način pravljenja upita je pomoću opcije Create Queries in Design View. Slično kao prethodno samo mnogo pregledniji i bolji (i teži) način da se napravi novi upit.

Kliknemo na ovu opciju i pojavljuje se sledeći ekran:

 

query2 1

 

Vršimo izbor tabele iz kojih će upit da uzima podatke, donji deo ekrana predstavlja tabelu u kojoj ćemo praviti tj. dizajnirati upit. Prvo polje je Field i pritiskom na strelicu, otvara nam se meni za izbor polja iz izabrane ili izabranih tabela, polja Alias i teble preskačemo i dolazimo do polja Sort gde biramo kako će se podaci u polju prikazivati opadajućim ili rastućim redosledom, polje Visible nam omogućuje da izabranao polje bude vidljivo odnosno nevidljivo u upitu. Funkcion nam daje mogućnost da damu funkciju kako bi smo dobili odredjene podatke primenom te funkcije dok polje Criterion i Or, nam daju mogućnost da zadamo kriterijum za upit.

 

query2 2

 

Izabrali smo tabelu, ona se pojavljuje kao mali prozorčić, biramo polja tabele.

 

query2 3

 

Ovde smo zadali da kriterijum za filtriranje bude reč „direktor“ mada smo mogli zadati u sledećim poljima i neke druge reči npr. pomoćnik direktora. Upit će pokazati samo unete zapise koje u polju „funkcija“ sadrže reč direktor. Dobili smo upit koji je identičan upitu koji smo napravili putem čarobnjaka. Ovaj vid pravljenja upita je preporučljivo uvek koristiti.