fruits

Štampanje dokumenta može biti mali problem, naročito ako se radi o tabeli koja je ima više desetine kolona i redova.

Za razliku od Writera, kod koga je štampanje vrlo jednostavno, ovde su opcije za štampu malo komplikovanije.

Početak, ukoliko trebate da odštampate dokument, kliknemo na Page Preview i pogledamo kako će strana izgledati. Zadovoljni smo, tada zadamo komandu Print, štampač odštampa i rešili smo problem.

Medjutim, ovo teoretski zvuči sjajno, praksa je malo drugačija.

U padajućem meniju File, nalaze se tri opcije i to Print Preview, Print i Printer Setup.

Ući ćemo u opciju Print Preview (isto to možemo uraditi i preko ikonice Print Preview sa palete Formating).

Obratite pažnju na paletu koja će se pojaviti u pregledu

calc slika 21

 

A sad naročito obratiti pažnju na dugmence na kome piše Format Page. Kliknemo na njega i pojavljuje se dijalog koji sadrži 7 kartica i to: Organizer, Page, Borders, Background, Header, Footer i Sheet.

Karticu Organizer ćemo preskočiti i izabrati karticu Page.

calc slika 22

 

Ova kartica nam daje mogućnost da odredimo stranicu, orjentaciju stranice, margine i opcije za položaj same stranice .

Sledeća kartica je Borders

calc slika 23

 

Ovde odredjujemo da li želimo da stranica bude uokvirena, na koji način, vrstu linije, prostor izmedju okvira i sadržaja kao da li će taj okvir imati senku. U principu, ovu karticu možete i da preskočite.

Sledeća kartica je Background, u njoj odredjujemo pozadinu u vidu boje ili neke slike koju odaberemo iz za to odredjenog dijaloga boksa.

Kartice Header i Footer odredjuju zaglavlje i podnožje svake stranice koja će biti štampana.

Više manje iste su po funkcijama . Za potrebe ove lekcije ući ću u karticu Footer.

calc slika 24

 

Uključiću prikazivanje podnožja (Footer on)  a zatim ući u opciju Edit

calc slika 25

 

Ovde odredjujemo šta će se pojaviti u podnožju stranice i to imamo tri mesta, levo, centar i desno. Obratiti pažnju na red ikonica Custom Footer. One nam daju mogućnost da odredimo neke standardne elemente podnožja. Jednostavno, udjemo u deo gde želimo da bude prikazano npr. datum (left, center ili right area), kliknemo na ikonicu Date i prilikom štampanja na tom mestu će se prikazivati datum na svakoj stranici dokumenta.

Sledeća kartica koju ću objasniti je kartica Sheet.

slika 26

 

Ona je podeljena na tri dela.

Prvi deo služi da definišemo kako će se štampati velika tabela i to odgore na dole pa desno ili levo ka desnom pa dole.

Drugi deo služi da li će se štampati oznake kolona i redova, da li će se štampati mreža itd.

Treći deo služi za skaliranje tabele.