fruits

Ako vas mrzi da kucate po polju za unos teksta formulu, iskoristite drugi način. Pozicinirate se na ćeliju gde ćemo ubaciti formulu, iz padajućeg menija Insert odaberemo opciju Funkcion (prečica je da iz palete za unos izaberemo ikonu Functions wizard – ispod palate alatki za formatiranje), od ponudjenih opcija izaberemo SUM, ukucamo formulu koju je potrebno izračunati i to je to. Ako Vas mrzi da zadajete sve vrednosti u odredjenom redu ili koloni, tada zadamo opseg za izračunavanje (npr =SUM(D1:D24) – sabira vrednosti u ćelijama kolone D od reda 1 do 24)

ugranja funkcija u program calc

 

Još brži način za unošenje funkcije u odredjenu ćeliju je i korišćenjem dugmenceta sa oznakom Sigme.

Imamo tabelu, želimo da se u zadnjem redu tabele, saberu sve vrednosti iz ćelija iste kolona koja se nalazi iznad selektovane ćelije. Kliknemo na ćeliju, kod koje želimo da se izvrši sabiranje vrednosti, pritisnemo na paleti alatki dugme sa oznakom Sigme i Calc automatski odredjuje opseg ćelija koje treba da sabere. Zadovoljni smo ponudjenim izborom, pritisnemo taster Enter i imamo rezultat.

Nismo zadovoljni izborom koji je načini Calc, tada izvršimo selekciju ćelija zaključno sa praznom ćelijom, pritisnemo Sigmu i odredjuje se koje će se ćelije sabirati. Samo pripazite da se ne desi da Vam Calc obriše selektovan skup ćelija.

Obzirom da je ovo početni kurs, mislim da je dovoljno što se tiče formula i izračunavanja. Ako vam sve objasnim, šta ću pisati u naprednom kursu Calca