fruits

Za početak ćemo preskočiti neke od značajnih menija što se tiču sadržaja na sajtu i preći ćemo na deo koji se zove Ekstenzije.

Sama Joomla prilikom instalacije ima određen broj modula i komponenti sa kojima možete da napravite sajt. Međutim, preko menija Ekstenzije možete instalirati ili deinstalirati dodatke za Vaš sajt.

Pojašnjenje:

Na sajt možete instalirati sledeće dodatke:

- jezik (korisnički i administratorski interfejs preveden na Vaš jezik)

- komponente – dodaci koji nakon instalacije postaju sastavni deo Joomle

- moduli – dodaci koji sadrže određene funkcije i postavljaju se na određene pozicije sajta tačnije pozicije koje se šablonom određene ( u slučaju sajta profesor.rs to je deo za prijavu na sistem za besplatan mail)

- plug in – dodaci koji obezbeđuju određene funkcije ali se ne vide kao što je to slučaj kod modula

- maske sajta (site template) – šabloni koji određuju izgled vašeg sajta tj. pozicije modula na sajtu.

Sve dodatke možete naći na sajtu www.joomla.org – neki su besplatni a za neke ćete se morati prihvatiti vaše cenjene platne ili kreditne kartice.

Preko menija Ekstension – instalirate, deinstalirate i upravljate dodacima – prevedeno rečeno često ćete ulaziti u ovaj deo administratorskog dela sajta.

1 menadzer ekstenzija

Kada smo ušli u deo Extension Manager – trebalo bi da dobijemo prikazani ekran.

2 pocetni ekran

Da bi smo instalirali neku ekstenziju, moramo je prethodno skinuti sa sajta www.joomla.org. Za potrebe ove lekcije, instaliraću komponentu koja se zove JCE Editor. Prvo sam je skinuo sa sajta i stavi na svoj računar, pritisnuo dugme Browse i pronašao je na svom računaru

3 instalacija 1

Nakon čega ću pritisnuti dugme Upload & Install. Zipovana komponenta će biti preneta na server i instalirana nakon čega će se pojaviti sledeći ekran:

4 instalacija gotova

Ovde sam dobio informaciju o samoj komponenti, autoru kao i poruku da je komponenta uspešno instalirana.

Instalaciju ostalih dodataka ćemo više-manje na ovaj način raditi mada postoji način i da se direktno sa sajta instalira ekstenzija o čemu će u sledećem kursu o Joomli biti više reči.