fruits

Media menadžer se nalazi u padajućem meniju Sadržaj (Content)

 

1 mediamenager

Preko ovog menadžera, možemo da pravimo fascikle sa slikama (vrlo korisno ukoliko imamo sajt sa velikim brojem slika pa pravimo fascikle da ih lakše nađemo) ali isto tako ostavlja nam mogućnost da sami prenesemo sliku sa našeg računara na server i da tu sliku kasnije koristimo za sadržaj sajta. Takođe, tu je i opcija brisanja (delete).

Međutim, moram da ovde dodam par stvari. Postoje još dva načina da se slike prebace na server sa našeg računara.

Prvi je uz pomoć FTP programa – ulogujemo se na naš server, pronađemo fasciklu Images i prebacimo sve slike odjednom.

Drugi način je kada pravimo članke, ako smo JCE postavili kao podrazumevani editor (potrebno je naravno da ga prethodno instaliramo preko Menadžera ekstenzija). Sam JCE ima mogućnost da prebacujemo direktno slike sa našeg računara u folder Images već prema našoj potrebi za nekom slikom - ovo zna dosta da ubrza proces izrade sadržaja u članku jer direktno ubacujete sliku na server (u faciklu Images) a potom tu sliku ubacujete u članak.