fruits

Moduli su elementi koje raspoređujemo na web sajtu. Svaki modul ima svoju funkciju – to može biti meni, prosta slika, forma za prijavu itd.

Svaki šablon joomla sajta ima definisane pozicije a mi jednostavno svakom modulu određujemo dve stvari: poziciju na šablonu i na kojim stranicama će se modul prikazivati. Takođe možemo odrediti vreme kada će se modul prikazivati i kojim korisnicima će modul biti dostupan.

Moduli se mogu instalirati preko Extension managera padajućeg menija ali isto tako možemo ih i sami napraviti preko Modul managera.

Kako se instalira modul preko Extension managera već je objašnjeno . Međutim, kada modul instalirate morate mu odrediti parametre u smislu pozicije na sajtu, prikaza na stranicama i sl.

Izgled Modul managera:

 

modul menager

 

Iz priložene slike se vidi spisak svih instaliranih modula. Module preko ovog ekrana možemo da direktno onesposobimo tako što kliknemo na strelicu u koloni status. Samim klikom na meni dobijamo ekran za podešavanje modula

 

2 module properties

 

U konkretnom slučaju sam izabrao Glavni meni. Ovde je potrebno uočiti nekoliko stvari a to su : Show Title – prikazuje naslov modula (obično je potrebno izabrati opiju Sakrij), Pozicija modula – iz padajućeg menija izaberemo poziciju na određenom šablonu, Status – da li je objavljen ili ne objavljen i zadnja stav Ordering – vrlo značajna ukoliko na određenoj poziciji sajta smo stavili više modula tako da preko nje menjamo raspored modula na određenoj poziciji. Kada smo ovo podesili kliknemo na tab Menu Assigment i dobijama sledeći ekran:

 

3 moduleassigment

 

Ovde određujemo na kojim stranicama će dati modul biti prikazan. Kliknemo Save&Close i promene koje smo napravili biće sačuvane.

Preko Modul Managera možemo i praviti module. Ovo ćemo naročito koristiti u dve situacije – kada pravimo menije i kada jedan modul želimo da dupliramo i da ga sa različitim vrednostima stavimo na različite pozicije ili na različite stranice sajta.

Kreiranje modula je vrlo prosto . Izaberemo New (novo)

i iz ponuđene liste izaberemo tip sadržaja koji će modul da koristi. U slučaju pravljenja menija izbaraćemo Meni

 

4 select module type

 

Kada smo ovo uradili dobijamo sledeći ekran:

 

5 meni

 

ista priča kao i ranije – odredimo ime modula, selektujemo meni ( u našem slučaju je to Novi meni), da li želimo da se prikaže naslov ili ne, poziciju modula i eventualnu redosled gde će se modul pojaviti ako ih ima više na istoj poziciji. Pritisnemo Save&Close i proces izrade modula za stavku Novi meni je gotova.