fruits

Ovde je stvar vrlo jasna i izuzetno prosta. Da bi ste proširili funkcionalnost Joomla sajta, ponekad će Vam biti potrebno da ugradite i poneki dodatak – plugin. On proširuje funkcionalnost same Joomle ali nije kao modul sam po sebi vidljiv osim ako ga preko određene komande ne pozovete (npr. potrebna Vam je na sajtu Google mapa, instalirate plugin koji povezuje sajt sa određenom koordinatom na google mapi – ovo sve uradite u podešavanju plugina a potom određen kod ubacite u sam članak tako da će se mapa pojaviti kao deo članka).

Kao ilustraciju Plugina su i dva Twitter dugmeta koje možete videti uglavnom na svakoj lekciji ovog sajta. Preko određenog koda, postavljaju se dugmići na članku (ova lekcija je naravno članak) i samim je omogućeno da ovaj članak (tačnije naslov članka) bude Vaš novi tweet. 

Instalacija pluginova je klasična preko Ekstanzion menadžera a podešavanja i upravljanje pluginovima se vrši preko Plugin menadžera

 

1pluginmenager

 

Ovaj menadžer nam omogućuje da vidimo sve instalirane pluginove, da ih osposobimo ili onesposobimo ali isto tako i da uđemo u podešavanje samog plugina. Pošto su za svaki plugin drugčija podešavanja, nema svrhe puno se zadržavati na ovoj temi.