Koža ima više svojih funkcija i to su:

1. Zaštitna funkcija

Ovo je osnovna funkcija kože. Koža štiti organizam od

a) fizičkih uticaja - termički, mehanički i od radiacionih

b) hemijskih uticaja - kiseli sastav kože štiti organizam od brojnih baznih supstanci na taj način što ih neutrališe

c) bioloških uticaja - zaštitni sloj koji prekriva kožu štiti organizam od uticaja raznih mikroorganizama

2. Sekretivna uloga kože - preko znoja i putem lučenja loja (sebuma) iz organizma se odstranjuju brojne štetne materije

3. Disajna funkcija kože - premda su pluća glavni disajni organ, deo kiseonika organizam pribavlja i preko kože

4. Adaptaciona funkcija kože - koža čuva toplotu organizma i prilagodjava koliko je to moguće organizam toploti spoljašnje sredine na taj način što se refleksno krvni sudovi šire ili sužavaju a znojne žlezde izbacuju znoj nastojeći da ohlade površinu kože

5. Resorptivna uloga kože - preko kože se mogu ubaciti razni lekovi (putem inekcije) i oni dalje dospevaju u organizam.