E-komerc je oblast koja će sadržati 5 kursa i to :

1. Uvod u E-komerc

2. web sajtovi

3. web prodavnice

4. izrada web prodavnice

5. online marketing u e-komercu

Ovi kursevi bi trebalo da Vam pruže znanje za otvaranje i uspešno vođenje prodavnice na internetu kao i marketing tj. reklamiranje i privlačenje velikog broja ljudi na Vašu prodavnicu.