Pokušaću da ovu razliku objasnim na najednostavniji mogući način.

Marketing u medijima istupa sa jasnom i prethodno uobličenom porukom - reklamom. Ta poruka je plaćena da se pojavi u tačno odredjenom sredstvu javnog informisanja, na tačno odredjenoj stranici (naslovna, zadnja ili stranica u sredini novina) sa tačno odredjenim tekstom i grafičkim dizajnom. Ona će se pojaviti onoliko puta koliko smo platili. Ovo bi trebalo da bude vrlo jasno.

PR poruka je nešto sasvim drugo.

Jedan od oblika PR poruka je saopštenje za štampu (drugi naziv: izveštaj za štampu ) Ovo saopštenje se dostavlja odredjenim medijima za koje procenimo da naša ciljna grupa tu vrstu medija prati. Primer: ako se preduzeće bavi proizvodnjom mamaca za pecanje, saopštenje o novom mamcu neće biti poslato ženskim časopisima već časopisima za pecaroše.

Samo saopštenje u suštini predstavlja neku vest koja mora da zaintrigira urednika medija da je objavi a može se desiti i da je ne objavi. Ako se ta vest objavi, mi smo dobili besplatan vid reklame za svoje proizvode, časopis je dobio vest sa kojom će popuniti prostor u svojim novinama a čitaoci će dobiti vest koja u suštini predstavalja reklamu u prikrivenom obliku. Ukoliko se desi da se saopštenje koje sadrži vest ne objavi, to znači da smo pisanje saopštenja dosta loše i aljkavo odradili.

Prva razlika je što je marketing objavljuje plaćene oglase a PR na besplatan način pokušava da nadje put do svoje ciljne grupe.

Druga razlika da se saopštenje može ali ne mora objaviti - prevedeno rečeno - nemamo kontrolu nad tokom objavljivanja.

Treća razlika je što se saopštenje može objaviti u izvornom obliku ali isto tako može da bude modifikovano od strane urednika što kod reklame nije slučaj već se ona objavljuje tačno onako kako mi to želimo.

Četvrta razlika je što se kod oglasa jasno zna da je to plaćeni oblik informisanja dok se saopštenje pojavljuje kao vest te kao takva lakše prihvata od strane čitalaca tj. oni bezrezervno veruju u ono što su pročitali jer dolazi od strane novinara. Ovaj način može da bude dosta ubedljiviji u odnosu na reklamu. Kombinacija ova dva vida promocije proizvoda ili usluga, daju dosta dobre rezultate.