Pisanje u okviru PR je vrlo važana oblast kojoj je potrebno posvetiti dosta pažnje od strane osoba koje su zadužene za ovaj sekment organizacije. Već je napomenuto da je glavan oblik pismenog sadržaja u komunikaciji između organizacije i medija - saopštenje za javnost i o ovoj temi postoji posebna lekcija tako da ćemo razmotriti druge oblike pisanog sadržaja:

- brošura - oblik pisanog sadržaja koji ima za cilj predstavljanje organizacije, njene aktivnosti kao i proizvoda i usluga koje organizacija nudi. Vrlo je važno da brošura bude lepo dizajnirana, sa mnogo slika i tekstom koji ukazuje na ciljeve PR-a - izgradnju imidza firme koji želimo da ljudi vide.

Na svakoj brošuri bi trebalo da se nadju nasmejani ljudi, tekstovi su jasni, font čitljiv a ne treba napomenuti da je potrebno staviti logo i podatke firme na vrh kao i podatke za kontakt

- bilten - periodično izdanje o aktivnosti naše organizacije koji se bavi određenim pitanjima iz rada organizacije. Kao i brošura, bilten je lepo dizajniran i služi da se održi i poboljša imidz organizacije

 

- godišnji izveštaji - dokument kojim predstavljamo uspeh naše organizacije i stvaramo pozitivan utisak kod osobe koja čita izveštaj. Ukazuje na rezultate koje je firma postigla prethodne godine i koliki je napredak organizacije u odnosu na prethodnu godinu

 

- web sadržaj - tekstovi koji će se naći na web sajtu organizacije - pre svega mislimo na sam tekst sajta koji je podložan promeni ali isto tako i na blog (ukoliko postoji na sajtu), FAQ (često postavljana pitanja), saopštenja za javnost kao posebna stavka sajta, sekcija za download (postavljamo brošure, biltene, godišnje izveštaje...), sekcija za podršku i pitanja od strane posetilaca sajta

 

- društvene mreže - pisani sadržaj koji će kroz kratke forme i zanimljive slike predstaviti organizaciju u pozitivnom svetlu kao i poziv na određenu akciju od strane publike tj. pratilaca. Svaka društvena mreža ima svoja pravila tako da se pisanje za različite društvene mreže može razlikovati po pitanju količine teksta, slika ili video poruka.