Osnovni format Calca je Open document spreadsheet – ekstenzija .ods. Kada čuvamo dokument napravljen u Calcu, automatski mu se dodaje ekstenzij .ods. Dvoklik na sačuvani dokumenat i automatski se otvara program sa prethodno sačuvanim dokumentom.

Opcija Save as, daje nam mogućnost da prepravke načinjene u otvorenom dokumentu sačuvamo pod drugim imenom odnosno da jedan dokument sačuvamo pod različitim imenima i na različitim mestima (npr. My documents, Flopy disk, Desktop).

profesor baner

Medjutim, pošto ne znamo da li naš klijent ima instaliran OpenOffice ili Libre Office paket na svom računaru, možda je bolje rešenje da dokument za nas sačuvamo u osnovnom formatu – ods a za klijenta ipak da se odlučimo za Microsoft Excel format -

calc slika 20

Naravno, uvek se možete odlučiti i da svoj dokument sačuvate za svoje klijente i u PDF obliku ali uvek sačuvajte prvo u .ods formatu pa onda u PDF jer PDF nećete moći kasnije da menjate a ods ćete bez problema promeniti

mesto za reklamu 1