Ovaj kurs je posvećen jednom od najpopularnijih i najčešće korišćenih CMS (Content menagment system – Sistem za upravljanjem sadržaja) na internetu – Joomli. Obzirom da je obustavljen razvoj Joomla 2.5 – ovaj kurs je fokusiran na najnovijoj verziji 3.9 a u pripremi je i verzija 4.

Joomla je sistem za upravljanjem sadržaja na internetu prevedeno rečeno – namenjena je pravljenju dinamičnih web sajtova. Milioni sajtova su napravljeni uz pomoć Joomla sistema. Nakon ovog kursa i Vi ćete bez problema napraviti sajt uz pomoć Joomla sistema. Jomla je nastala pre 10 godina odvajanjem od projekta Mambo – takodje CMS sistema.

Joomla je modularni sistem, sam sajt se sastoji od modula, plagin–ova i komponenti koje čine jednu celinu. Sama činjenica da je modularnog karaktera konkretno znači da sam sajt možemo u potpunosti prilagoditi svojim potrebama bilo da se to radi o ličnoj prezentaciji ili web prodavnici. Jednostavo, ugradićemo module, komponente i dodatke koji su nam potrebni i od toga ćemo napraviti celinu koja nam je potrebna.

Sama Joomla je besplatna kao i veliki broj dodataka ali pojedini dodaci se svakako moraju platiti. Dobra strana plaćenih dodataka što uglavnom nisu skupi od par dolara do stotinak dolara u zavisnosti od samog dodatka i njegove složenosti. Postoje i vrlo važne komponente pisane za Joomlu koje su same za sebe postale posebni sistemi u okviru Joomla projekta (npr. Virtuemart – komponenta uz koju Joomla postaje web prodavnica).

Glavno mesto što se tiče Joomle je zvaničan sajt na adresi www.joomla.org Ovde ćete pronaći Joomla fajlove za instalaciju na serveru ali isto tako i gomilu dodataka za Joomlu koji se nalaze u delu sajta koji nosi naziv Joomla Extension. Dodaci na ovom delu sajta su uredno sortirani a postoji sistem za pretragu dodatka kako bi ste lakše našli potreban dodatak. Pored ovog sajta, postoji dosta sajtova ljudi koji su razvijali dodatke za Joomla sistem gde oni poklanjaju (u vidu besplatnog dodatka) ili naplaćuju određen dodatak.

Autor ovog kursa je dugogodišnji Joomla fan. Ovaj kurs nije zvaničan kurs Joomle niti ima zvanične veze sa Joomla projektom . Cilj kursa je da Vas nauči da napravite i održavate Joomla sajt. Obzirom da se radi o početnom kursu, pojedini napredni delovi Joomle će biti namerno zaobiđeni kako bi jednog dana oni bili objašnjeni u nekom naprednijem besplanom kursu. Takođe, maksimalno ću se potruditi da sve bude vrlo jasno kako bi bez problema mogli da instalirate i prilagodite Joomlu svojim potrebama.