Kao što je u prethodnoj lekciji napomenuto, radni list je zapravo površina koju vidimo. Ona se sastoji od 1024 kolona i1024 redova.

Otvaranjem Calca, dobijamo jedan radni list označen kao Sheet 1. Pored radnog lista nalazi se znak plus. Pritiskom na njega dodajemo novi radni list

U dnu se nalaze jezičci radnih listova.

Ako koristite samo jedan radni list, nećete imati potrebu da menjate ime radnog lista, medjutim ako koristite više radnih listova, ovo je obavezna operacija.

calc slika3

Promena imena radnog lista je vrlo jednostavna, Desnim tasterom kliknemo na jezičak lista, izaberemo opciju Rename i ukucamonovo ime radnom listu. Isto to samo na drugi način je da odemo do padajućeg menija Format, izaberemo Sheet i pronadjemo opciju Rename Sheet.

calc slika 4

Nakon što smo izabrali ovu opciju pojavljuje se dijalog za promenu imena stranice koji izgleda ovako:

calc slika 5

Ukucamo ime radnog lista i ono se pojavljuje u kartici.

Radna sveska ne mora da ima samo jedan radni list. Možemo dodati radne listove po potrebi i to na taj način što ćemo ući u padajući meni Insert, odabrati opciju Sheet i odredimo ime i gde će se novi radni list pojaviti i novi list je kreiran. Drugi način je da na površinu jezičaka radnih listova, kliknete desnim tasterom miša, izaberete opciju Insert sheet i dodamo list. U Calc dokument možemo dodati maksimalno 256 radnih listova.

calc slika 6

Jezičke radnih listova možete izmeštati i to na taj način što levim tasterom miša kliknemo na jezičak, držeći pritisnut levi taster vučemo jezičak levo ili desno.

Brisanje radnog lista je slično, desnim tasterom kliknemo na jezičak koji želimo da izbrišemo, odaberemo opciju Delete sheet i kliknemo levim tasterom i radni list je izbrisan.

Nakon ovih tehničkih pitanja oko kreiranja, preimenovanja i brisanja radnih listova, hteo bih da vam dam ideje oko primene radnih listova.

  • zamislite da imate 10 poslovnih partnera, svaki partner bi tada dobio svoj posebni radni list i u njemu bi vodili podatke o nabavkama i zaduženjemi partnera

  • potrebno je da napravite cenovnik vašeg preduzeća. Asortiman robe obuhvata 15 proizvodjača koji imaju različite tipove robe. Prvi radni list bi tada sadržao opšte podatke o Vama i preduzeću sa linkovima ka radnim listovima svakog proizvodjača u kojima bi se nalazili cenovnici za robu

  • pravite svoju muzičku kolekciju. Svaki radni list sadrži pesme od jednog izvodjača ili pesme koje se nalaze na odredjenom disku

Ovo su samo neke od ideja kao ilustracija korisnosti radnih listova. Naravno, vi ćete prema svojim potrebama da organizujete Calc dokumenat.