U Calc dokument je moguce ubaciti sliku. One se ubacuju što iz praktičnih razloga, što iz estetskih razloga. npr. – pravimo fakturu preduzeća i u zaglavlje fakture stavimo logo preduzeća

Formati slika koji se mogu ubaciti su različiti ali je dovoljno znati da se mogu ubaciti dva najčešće formata i to: jpeg i gif.

Slike možemo ubaciti iz kolekcije sličica koji dolaze sa samim paketom ali isto tako i sliku koji smo uradili u nekom drugom programu i snimljena je u odgovarajućemo obliku.

Ubacivanjem slike, možemo je pomerati po površini radnog lista ne remetići ga. Postoje i vodjice koje se nalaze oko slike, tako da slici možemo promeniti dimenzije ali isto tako i rotirati sliku.

Eksperimentisanje sa ovim opcijama, možete napraviti zanimljive dokumente.

Ubacivanje slika je vrlo jednostavno. Iz padajućeg menija Insert, izaberemo Picture, iz ponudjenog dijaloga, pronadjemo na našem računaru gde se nalazi slika koju želimo da ubacimo i slika je na radnoj površini.

Mnogo brži način je da preko palete alatki – pronadjemo ikonicu sa slikom nakon čega otvaramo dijalog boks za ubacivanje naše slike u radni list Calca

calc slika 15

Da bi smo ubacili sličice koje se nalaze u okviru paketa Libre Office.Org, otvorimo desnu paletu alatki, kliknemo na ikonicu Gallery i od ponudjenih slika izaberemo koja nam je potrebna za posao koji radimo

Poseban oblik slika su dijagrami i o njima će kasnije biti više reči.