Komandama Find i Replace prisupamo preko menija Edit ili pritiskanjem tasterske kombinacije CTRL +F ili CTRL+H. Pojaviće se dijalog boks

Komanda Search se koristi kada želimo da pronađemo neki tekst u dokumentu, te da ga ne bi čitali celog, ukucamo reč koju želimo da nađemo i kompjuter nađe i obeleži prvu pa sledeću i tako do kraja.

12 find

Komanda Replace je izuzetno korisna opcija kada vršimo prekucanje nekog dokumenta u kome određene reči treba da zamenimo. Jednostavno ukucamo staru reč u prvoj koloni a u drugoj koloni novu reč a zatim pritisnemo dugme Replace ili Replace All ukoliko ne želimo da prihvatamo sugestije kompjutera. Replace se obično koristi kada želimo da izmenimo neki datum, da se izmeni neko ime ili naziv.

Komandu Replace ćete često koristiti ako tekst ubacujete putem skenera i OCR programa (program za optičko prepoznavanje karaktera). Uočeno je da skenirani i prepoznati dokument često sadrži identične greške (npr. veznik ili se prepoznaje kao ili) i tada na scenu stupa komanda Replace koja značajno olakšava i ubrzava posao.