Osnovna podela je prema formi tako da ih delimo na pismena ili usmena. Pismena mogu biti klasična ili elektronska (e-mail, sopštenje za štampu na našoj web adresi) dok kad kažemo usmena mislimo na saopštenja koje je PR sektor organizacije ili neki funkcioner organizacije saopštio na konferenciji za novinare ili putem intervujua datog štampanom ili elektonskom javnom mediju.

Prema načinu i vremenu saopštenja za javnost mogu biti redovna, posebna i vanredna.

Redovna saopštenja su ona koja se u odredjenom vremenskom roku plasiraju prema medijima. Ovaj vid saopštenja više liči na izveštaj o radu organizacije a ne nekoj vesti tako da ih i ne šaljemo medijima. Stavimo ih na naš web sajt i ako je neko zainteresovan od novinara, može iskoristiti ovo saopštenje i od njega napraviti priču koja će popuniti redove štampanog medija odnosno kada dodje do prave vesti, ova prethodna saopštenja mogu biti iskorišćena kako bi se nova vest malo dopunila orginalnim sadržajem i na taj način se razlikovati od konkurencije iz drugih časopisa.

Posebna saopštenja su u principu prava saopštenja i ona su tema ovog kursa. Ona predstavljaju vest o proizvodu, usluzi, aktivnosti organizacije ili o samoj organizaciji. Ona se dostavljaju, u pismenoj formi, odabranim medijima preko kojih želimo da dopremo do naše ciljne grupe.

Vanredna saopštenja su saopštenja koja se izdaju u kriznim situacijama, kada dodje do nekon neočekivano nepovljnog dogadjaja po organizaciju te je potrebno pravovremenim delovanjem, kriznu situaciju učiniti što bezbolnijom po organizaciju i imidžu koja orgnizacija pokušava da stvori kod ciljne grupe.