Pošto smo dokumenat odštampali sledeći korak je donošenje odluke da li će dokument biti sačuvan u memoriji računara i kasnije biti ponovo iskorišćen ili ga nećete sačuvati.

Razlozi za čuvanje dokumenta su sledeći:

1. možete primetiti nakon štampanjа, da ste napravili grešku te ako ste dokument sačuvali, lako ćе biti ispravljena tj. nećete morati ponovo da kucate dokument

2. izmenom sačuvanog starog dokumenta možemo stvoriti novi document kome ćеte zadati novo ime i sačuvati ga

3. težnja da se stvori arhiva dokumenata (npr. svi ugovori i sl.)

Kod čuvanjа dokumenta važno je znati da dokument mora da ima ime (jedinstveno u fascikli gde ga čuvamo), format (wordov format ili matični libre office format .odt) i mesto gde će se dokument sačuvati.

Što se formata za čuvanje tiče, osnovni format Writera je OpenDocument Text, međutim sam program nam nudi još čitav spisak formata u kojima možete sačuvati svoj dokument. Ukoliko radite za klijenta, preporučljivo je da ipak izaberete Microsoft Writer format i to Microsoft Word 2007-365. Izborom ovog formata bićete sigurni da će se vaš sačuvani dokument otvoriti skoro na svakom računaru.

7 saveas

Shodno navedenom, dijalog za čuvanje se se sastoji iz tri glavna dela:

a) mesta gde ćе dokument biti sačuvan (gornji deo boksa)

b) boksa za unošenje imena

c) boksa za biranje formata dokumenta

Čuvanju dokumenta se može pristupiti na tri načina:

1. kada isključujemo aktivni prozor (dugmence sa oznakom x u gornjem desnom uglu) ili izlazimo potpuno iz programa Writer, program nas pita da li želimo da sačuvamo dokument, ako kažemo da hoćemo pojavljuje se dijalog za čuvanje dokumenta. Tada u donjem uglu zadajemo ime dokumenta a u gornjem delu putanju gde ćе biti sačuvan. Takođe je moguće da kreiramo fasciklu i da joj zadamo ime i u nju da smestimo dokument. Ovo je vrlo važno jer ćеmo na taj način imati preglednu i efikasnu arhivu na kompjuteru.

2. Preko naredbe Save iz menija File - procedura je ista kao što је malopre opisano naravno ako se prvi put čuva tj. kada neimenovani dokumenat prvi put čuvamo

3. Preko naredbe Save As - vrlo važna i korisna opcija. Najčešće se koristi kada prepravljamo ranije napravljen dokument tj. stvaramo nov dokument koristeći star kao šablon, tada tako napravljen novi dokument preko opcije Save As pamtimo pod novim imenom koje zadajemo u okviru za zadavanje imena a da pritom stari dokument ne uništimo već ga možemo ponovo iskoristiti za šablon. Moguće je da isti dokument preko ove opcije sačuvamo pod istim imenom ali u različitim formatima (npr. format OpenDocumetn Text i html), tada menjamo samo format u dijalogu format. Takode ovu opciju koristimo kada isti dokument želimo da sačuvamo na više mesta (npr. u fascikli My document i na disketi) tada menjamo samo direktorijum gde ćе dokument biti sačuvan.

SAVET: kada započinjete novi dokument, ili ste rešili da prepravkom starog napravite novi dokument,bilo bi dobro da mu odmah odredite ime i lokaciju i sačuvate ga pod novim imenom. Na vrhu ekrana, nalazi se naslov dokumenta i on ćе odmah biti prepravljen u novi naslov. U toku kucanja, povremeno pritiskajte dugmence sa oznakom diskete. Na taj način ćete sačuvati otkucane promene do momenta pritiska na disketu. Ovo je važno ukoliko se desi da nestane struje, tada gubite dokument samo do poslednje izmene ali ne i ceo dokument te ne morate da počinjete ispočetka. Ovo se naročito preporučuje ukoliko kucate dokument sa više stranica.

 

Još jedna vrlo važna stvar a tiče se čuvanja dokumenata, na traci alata (pored ikonice sa štampačem) nalazi se ikona za čuvanje u PDF formatu. Kada dokument sačuvate u PDF formatu - sasvim ste sigurni da će on gde god ga poslali, biti tačno onakav kakav ste ga snimili (drugim rečima - neće doći do greške sa slovima ili formatiranju). Moja preporuka je da ako želite da ga pošaljete preko maila ili nosite u neku kopirnicu, obavezno sačuvate i u PDF formatu. Naravno, osim u PDF formatu (koji se ne može menjati) obavezno sačuvajte dokument i u njegovom izvornom ODF formatu kako bi ste ga kasnije lako promenili.