Samim kucanjem teksta verovatno ćete završiti ono što ste hteli. Međutim program Writer Vam omogućava da otkucanom dokumentu date profesionalan izgled primenom različitih oblika formatiranja.

U gornjem uglu nalazi se paleta alatki za fomatiranje a iste te alatke možete naći i u padajućem meniju Format.

4 trakaformatiranja

U paleti alatki za formatianje se nalaze:

- Stilovi i formatiranje – otvara se lista stilova - služi za formatiranje prethodno formiranim stilom

- lista fontova - pritiskom na strelicu na dole, otvara se lista fontova iz koje ćete izabrati odgovarajući font. Najčešće korišćeni fontovi su Times new roman i Arial mada možete koristiti i druge fontove. Bitno je napomenuti da većina fontova ne podržava naša slova tako da morate prethodno proveriti koji fontovi rade sa našim slovima.

- Lista veličine fonta - veličine fonta su označene sa brojevima. Veličina fontova koji se najčešće koristi su 12 i 14.

- Bold - omogućava pisanje slova koja su zacrnjena

- Kurziv - slova se malo iskošena udesno

- Podvučeno - slova su podvučena

- precrtana slova,

- nad i pod slova,

- senka,

- boja slova

- boja pozadine slova

- Poravnanje - levo, srednje, desno i obostrano - služi za poravnanje teksta u dokumentu

- Lista sa brojevima i tačkicama - kod nabrajanja i korišćenja rednih brojeva se ova opcija uključuje automatski a ovo dugme se koristi za ručno uključivanje. Naravno, Vi možete podesiti program da se nabrajanje ne uključuje automatski već kada Vam je to potrebno, tada uključite ovu opciju.

- veličina proreda

- dugmići za uvlačenje teksta.

Formatiranjе se može primeniti pre kucanjа teksta, u toku kucanja teksta i na već otkucanom tekstu. Kada se vrši pre kucanja teksta - unapred se pritisnu tasteri na paleti alatki za formatiranje za opcije koje želimo da imamo (npr. pritisne se taster bold i sva slova koja otkucamo biće zacrnjena ili se unapred odredi veličina fonta i tip fonta)

U toku kucanja teksta, kada želimo da neki deo teksta unapred označimo i time ga izdvojimo od ostatka teksta.

Formatiranje na već otkucanom tekstu se često radi. Jednostavno se označe delovi teksta na kojima je potrebno izvršiti neki vid formatiranja i pritisne se ta vrsta formata ( npr. označi se naslov a zatim se promeni veličina i tip fonta čime ga posebno izdvajamo od ostatka teksta).

Kada želimo da format primenimo na ceo otkucani tekst, korišćenjem miša i levim tasterom obeležimo ceo tekst te primenimo formatiranje, druga opcija je da kombinacijom tastera CTRL + A izvršimo selekciju celog teksta (zgodno ako je tekst duži) ili preko menija Edit, kliknemo na Select All.

Kada utvrdimo da smo određeni deo teksta trebali da kucamo velikim odnosno malim slovima, selektujemo ga i iz padajućeg menija Format izaberemo Change case i nađemo koju promenu želimo da izvršimo