Što se ovih opcija tiče, sve rečeno za Writer, odnosi se i na Calc.

Označimo ćeliju ili više njih, copiramo ili isečemo sadržaj i prilepimo ga na drugom mestu.

Savet: Uvedite naviku korišćenja tasterskih kombinacija:

CTRL + C – kopiranje sadržaja

CTRL + X – isecanje sadržaja

CTRL + V – prilepljivanje kopiranog ili isečenog sadržaja (Paste)

CTRL + F – opcija pronalaženja

CTRL + H – opcija zamene

Ove tasterske kombinacije se na odnose samo na Calc ili Writer već i za sve druge programe