Ćelija je osnovna površina gde se unose sadržaji. Ona ima svoju jasnu i jedinstvenu adresu koja se sastoji od jedne slovne oznake – koja pokazuje broj kolone i jedne brojčane oznake koji pokazuje broj reda. Npr. C7 – kolona C red 7

calc slika 7

U ćeliju se može uneti tekstualni sadržaj, slika, dijagram, numerički sadržaj ili formula.

Unos sadržaja u ćeliju vršimo tako što udjemo u ćeliju, otkucamo broj ili tekst odnosno odredimo formulu koja će se u datoj ćeliji izvršiti.

Direktno u selektovanu ćeliju, kucamo alfanumerički sadržaj je jedan način. Drugi način je da preko polja za unos sadržaja koji se nalazi ispod palete za formatiranje, ukucamo tekst ili brojeve. Treći način je da se za odredjenu ćeliju odredi formula i ona će se sama popuniti kada se ispune uslovi zadati u formuli.

Veličina ćelije (širina i dužina) je unapred odredjena ali ona se može proširiti na taj način što ćemo kursorom doći do granične linije izmedju kolona ili redova, tada kursor menja oblik u uspravnu liniju sa dve strelice, povući ćemo liniju u željenom pravcu. Na ovaj način možemo i da sakrijemo red odnosno kolonu.

slika 8

Kada govorimo o redovima i kolonama, njihova širina se može promeniti, mogu se sakriti odnosno klikom levog tastera miša na oznaku kolone ili rada, izvršićemo selektovanje nakon čega možemo pritisnuti desni taster miša i izabrati neku od ponudjenih opcija kao što su brisanje selektovane kolone ili reda, umetanje nove kolone ili reda (Insert Columns ) , brisanje sadržaja (Delete Contents), kopiranje sadržaja (copy), formatiranje (Format Cells) itd.

Takodje, širina kolone ili reda može se i fiksno odrediti. Iz padajućeg menija Format izaberemo opciju Column Width (ili Row width ako se radi o redovima)

calc slika 9

i pojavljuje se sledeći dijalog okvir:

calc slika 10

Ovde je na nama samo da odredimo širinu u centrimetrima i pritisnemo OK.

Stvar koja buni sve početnike u Calcu je da kada kucate tekst ili brojeve, oni prelaze širinu ćelije, prelaskom u sledeću ćeliju, ostaje vidljiv tekst samo do širine ćelije, razvlačenjem kolona, tekst će biti vidljiv u potpunosti. Kod štampanja, ako u sledećim ćelijama nema ništa, tekst će biti vidljiv, ukoliko nisu prazne, biće vidljiv samo deo teksta u toj ćeliji do sledeće ćelije gde je nešto otkucano. Zbog toga se mora razvući kolona.

Klikom desnog tastera, otvora se padajući meni sa brojnim opcijama.

Ukoliko ste nešto otkucali u ćeliji, želite to da izmenite, možete to učiniti u polju za sadržaj ćelije odnosno duplim klikom levog tastera ulazite u opciju kucanja u ćeliji.

Kako god bilo, imajte na umu da koristite razvlačenje kolona i redova kako bi sadržaj radnog lista učinili čitljivim ali i da se odštampaju svi sadržaji koji se nalaze u radnom listu.

Čelije unutar tabele se mogu spajati i to na taj način što ćemo izvršiti selekciju ćelija a zatim iz padajućeg menija Format pronaći opciju Merge cell odnosno iz palete alatke Formating pronaći ikonicu Merge cell. Selektovane ćelije su pretvorene u jednu ćeliju. Drugi i mnogo jednostavniji nacin je da selektujete celije koje želite da spojite i da preko desnog tastera miša izaberete komandu merge cell