U Writeru je moguće kucati tekst u kolonama. Moguće je napraviti

od dve do više kolona na jednoj stranici. Kada kucate na uspravnoj stranici formata А4 pravljenje više od 2 kolone nema smisla ali kod kucanja dokumenta većeg formata (npr A3), više od dve kolone može lepo da izgleda.

Ubacivanje kolona u stranicu se vrši se preko padajućeg menija Format – opcija Columns.

Izborom ove opcije, ispred nas se pojavljuje sledeći dijalog boks:

13 kolone

Ovde odredjujemo broj kolona, njihov raspored, ali isto tako možemo zadati i tačne mere za same kolone.

Posebno bih vam ukazao na opciju Spacing – prostor izmedju samih kolona ali isto tako i na opciju Separator Line – njome odredjujemo da li će izmedju kolona biti linija i koja će biti njena debljina.