Šta je elektronska trgovina

elektronska trgovina je način poslovanja koji omogućava privrednom subjektu ili fizičkom licu prodaju i kupovinu proizvoda ili usluga putem interneta. Umesto tradicionalnih fizičkih prodavnica, elektronska trgovina koristi online platforme i digitalne tehnologije za pravljenje poslovnih transakcija. Ovaj vid poslovanja omogućava kupcima da pregledaju proizvode, naprave narudžbine i izvrše plaćanja putem interneta, čime se eliminišu potreba za fizičkom prisutnošću u prodavnici.

Elektronska trgovina može obuhvatiti različite oblike transakcija, kao što su

1. B2C (firma prema fizičkom licu kao kupcu),

2. B2B (firma prema firmi),

3. C2C (fizičko lice prema fizičkom licu)

Primeri e-commerce platformi uključuju online prodavnice, tržišta, platforme za online aukcije, sajtovi za oglašavanje i druge online kanale prodaje.

Prednosti elektronske trgovine su lokalni i globalni doseg ( u okviru jedne ili više država ili međunarodno prisustvo i prodaju), brzina, praktičnost, širok asortiman proizvoda koji se može ponuditi na platormi za trgovinu, personalizaciju same kupoprodaje kao i efikasnost u upravljanju inventarom i transakcijama.

Osim pozitivnih strana, elektronska trgovina nosi sa sobom i niz problema kao što su bezbednost podataka, veliku konkurenciju, logističke izazove i potrebu za održavanjem visokog nivoa korisničkog poverenja.